Prečo sme vznikli? Prečo sme založili tento športový klub?