VENUJTE NÁM 2% DANÍ

Budeme radi ak sa rozhodnete poukázať 2% Vašej dane nášmu občianskemu združeniu, čím výrazne podporíte ďalší rozvoj a naše aktivity.

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane

do 15. februára.

Najneskôr do 30. apríla doručte formulár daňovému úradu v mieste Vášho bydliska

Ak si robíte daňové priznanie sami, tak na strane č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B ) vypočítajte 2% Vašej zaplatenej dane a vyplňte naše údaje.


Aktuálne info k tréningom 2024/25

V prípade záujmu o tréningy atletiky pre najstaršiu mládež je možné prijatie na základe osobného pohovoru.

Prihlásiť sa môžete vyplnením registračného formulára


O nás

Sme športový klub zameraný na všeobecnú športovú prípravu predškolákov a detí prvého stupňa základných škôl. Vaše dieťa si u nás vyskúša viacero športov ale i menej tradičných športových disciplín. Našimi tréningami predchádzame jednostrannej záťaži spôsobenej jedným druhom športu v mladom veku. Na druhom stupni majú možnosť deti pokračovať tréningami atletiky.

Naša Vízia

Tréningy u nás

Atletika

Dávame deťom príležitosť na pohyb, vytvárame im podmienky na získavanie podnetov a nezabúdame na spontánnu zábavu s priateľmi. Vďaka našim športovým aktivitám, pomáhame deťom hľadať formy pohybu, ktoré by ich napĺňali.

Tréningy sú v našom športovom klube zamerané na všestranný rozvoj. Každé dieťa si vždy nájde niečo obohacujúce. Každý tréning je vždy na niečo zameraný, rozvíja rôzne oblasti potrebné pre rozvoj dieťaťa ale i pre vytvorenie pozitívneho vzťahu k športu.

Tréningy pre mládež na druhom stupni majú charakter všestrannej atletickej prípravy. Počas tejto etapy sa postupne mení pomer všeobecnej a špeciálnej prípravy

Naša Vízia

Dávame deťom príležitosť na pohyb, vytvárame im podmienky na získavanie podnetov a nezabúdame na spontánnu zábavu s priateľmi. Vďaka našim športovým aktivitám, pomáhame deťom hľadať formy pohybu, ktoré by ich napĺňali.

Tréningy u nás

Tréningy sú v našom športovom klube zamerané na všestranný rozvoj. Každé dieťa si vždy nájde niečo obohacujúce. Každý tréning je vždy na niečo zameraný, rozvíja rôzne oblasti potrebné pre rozvoj dieťaťa ale i pre vytvorenie pozitívneho vzťahu k športu.

Atletika

Tréningy pre mládež na druhom stupni majú charakter všestrannej atletickej prípravy. Počas tejto etapy sa postupne mení pomer všeobecnej a špeciálnej prípravy

Letný kemp

Športové vyžitie, bohatý program plný pohybu, zábavy a hier v multifunkčnom rezorte X-BIONIC SPHERE. Tím našich trénerov sa teší na našich členov.

Na čo sa môžu tešiť deti:

 • Atletika
 • Športové hry
 • Plávanie
 • Gymnastika v XBS gymnastickej hale
 • Kino – Tuli Cinema
 • AdventureLand
 • In-line korčuľovanie
 • Aerobic
20210712_11-Spoločné-011

Ako nás podporiť

Náš cieľ je vytvárať podmienky pre zdravý vývoj našich detí. Chceme dlhodobo podporovať etapu športovej predprípravy detí ale i športovú prípravu mládeže so zameraním sa na atletické disciplíny.  Robíme všetko pre to aby naše tréningy mohlo navštevovať čo najširšie spektrum detí a boli vždy zaujímavé a zábavné.  Naša činnosť si okrem podpory rodičov vyžaduje aj podporu z viacerých zdrojov. Privítame akúkoľvek pomoc a podporu:

 • Darovanie 2% dní
 • Pomoc rodičov pri účasti na súťažiach
 • Darovaním pomôcok a materiálu
 • Partnerskou zmluvou o sponzorstve alebo reklame