Tréningy

Aktuálne info k tréningom 2023/24

Tréningy v novom školskom roku začínajú 4. septembra 2023

Rozdelenie podľa kategórií

Kategória - najmladšie deti

Deti vo veku 5 a 6 rokov (predškoláci a prváci) k nám prichádzajú s veľmi vysokou a niekedy až neriadenou spontánnou aktivitou. Tréning je vyskladaný tak aby sme s deťmi zmysluplne dokázali spolupracovať počas trvania celého tréningu. Deti sa učia novým pohybovým zručnostiam ale zároveň sa chcú stále hrať. Rýchlo si osvojujú a zvládajú nové pohyby ale je potrebné ich často opakovať lebo ich rýchlo aj zabúdajú. Sústreďujeme sa u nich na rozvoj rovnováhy a rytmu v pohybe, čo nám umožní ľahšie pokračovať v zdokonaľovaní koordinačných zručností.

dav
Kategória - mladšie deti

Deti vo veku 7 a 8 rokov s pohľadu sústredenia na akúkoľvek činnosť sú už na tom výrazne lepšie. Ich motorika je výrazne vyspelejšia ale chýba im presnosť pohybov. Deti sú veľmi živé a počas akéhokoľvek vysvetľovania neposedné, neustále poskakujú. Každý ich pohyb je sprevádzaný množstvom ďalších prídavných a kreatívnych pohybov. Pri nácviku ešte stále uplatňujeme názornú metódu a postupne sa zdokonaľujú v koordinačným zručnostiach. Samozrejmé sú neustále súťaženia, čím u nich výrazne rastie motivácia sa zlepšovať.

dav
Kategória - stredné deti

Deti vo veku 9 – 10 rokov prichádzajú do obdobia, ktorý sa vyznačuje rýchlym učením nových pohybov, ich spájaním a zdokonaľovaním. Zvyšuje sa tiež istota prevádzaných činností a kvalita prevedenia. Nové pohyby zvládajú v podstate na prvý krát, po prvej ukážke, či niekoľkých pokusoch, niekedy im postačuje len usmernenie. Tento vek sa označuje ako vek pre motorický rozvoj a zvykne sa pomenovávať aj ako „zlatý vek motoriky“.

IMG_20191107_174901
Kategória - veľké deti

Deti vo veku 11+ rokov sú výrazne silnejšie a je možné s nimi začať viac rozvoj silových a vytrvalostných schopností. Neustále sa venujeme aj rozvoju náročnejších koordinačných zručností a tie už zvládajú neporovnateľne lepšie. Stále nezabúdame, že aj tieto deti sa radi hrajú a súťažia, pričom im výraznejšie dávame priestor na budovanie kolektívnej taktiky a nezabúdame aj na rôzne kompenzačné cvičenia.

sdr
Atletika

V tejto kategórii detí od 12 rokov sa venujeme deťom, u ktorých sa prejavili predpoklady na skupinu atletických disciplín. Táto etapa má stále charakter všestrannej atletickej prípravy a vytvára predpoklady pre prechod do etapy špeciálnej športovej prípravy.

atl