Členské príspevky

Základné informácie

Športová činnosť v našom klube prebieha formou celoročného tréningového procesu. Náš kalendár sa prekrýva so školským kalendárom a tréningy prebiehajú od septembra až do júna.

Plán tréningov je nastavený na frekvenciu 2 x v týždni, tak aby sme dieťa mohli systematicky rozvíjať.

Pre staršie deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú atletických súťaží je tréningový proces rozšírený na viac dní v týždni bez ohľadu na prázdniny.

Do telocviční je umožnený  vstup iba deťom bez sprievodu rodiča.

 

Základný členský príspevok na sezónu

Základný členský príspevok, je príspevok športovca na sezónu, ktorá trvá každý rok september – august.
Členský príspevok je povinný pre všetkých športovcov, aj pri nástupe do klubu v priebehu sezóny. Platnosť členského príspevku je 1 kalendárny rok (v prípade ak je zápis do klubu v 2. alebo 3. trimestri)

Splatnosť členského príspevku je najneskôr 10 dní po akceptácii prihlášky. 

Platbu základného členského príspevku uhrádzajte samostatne.

Základný členský príspevok: 30,-EUR*

IBAN: SK8283300000002601522030
Správa pre príjemcu: Meno Priezvisko (dieťaťa)

* Ak začínate v septembri, je potrebné uhradiť samostatne členské 30,- EUR a samostatne príspevok na športovú činnosť. Ďalší trimester (II. a III.) uhradíte len príspevok na športovú činnosť.
* Ak začínate v napr. až v III trimestri, je potrebné uhradiť samostatne členské 30,- EUR a samostatne príspevok na športovú činnosť za III. trimester.		

Príspevok na športovú činnosť

Šamorín

Všeobecná pohybová príprava
2 x týždenne       90,- EUR za trimester
1 x týždenne       80,- EUR za trimester

Všeobecná pohybová príprava + atletická prípravka**
3 x týždenne       90,- EUR za trimester

Atletika – špecializovaná príprava ***
3 x týždenne       110,- EUR za trimester

**    deti sú zaraďované na základe výberu trénerov
***  minimálny vek 12 rokov

Tomášov

Všeobecná pohybová príprava
2 x týždenne       80,- EUR za trimester
1 x týždenne       70,- EUR za trimester

Zľavy

3. súrodenec 100% zľava z príspevkov (platí sa len ročné členské)

 

 Úhrady príspevkov

I. trimester          15.09.2023    (4.september – 15.december)
II. trimester         15.01.2024    (8.január – 30.marec)
III. trimester        15.04.2024    (1.apríl – 30.jún)

Názov banky: Fio banka
IBAN: SK8283300000002601522030
Správa pre príjemcu: Meno Priezvisko (dieťaťa)

Príspevok na športovú činnosť zahŕňa:

 • tréning 2 x týždenne v trvaní 60 min s kvalifikovaným trénerom
 • najmenej 72 tréningov za rok
 • testovanie fyzických schopností
 • prácu trénerov
 • prenájom atletického areálu XBS
 • prenájom telocvične
 • tréningové pomôcky
 • zľavu na klubovom oblečení
 • ročné členské v SAZ
 • rozšírenie o 3. tréning pre deti, ktoré sa zúčastňujú atletických súťaží

Príspevok – atletika navyše zahŕňa:

 • tréning viackrát do týždňa podľa sezóny
 • najmenej 100 tréningov za rok
 • individuálny prístup
 •  zabezpečenie špeciálneho vybavenia na tréningy
 •  štartovné pri účasti na atletických pretekoch
 •  klubové oblečenie pri účasti na súťažiach
 •  špeciálnu bežeckú obuv pri účasti na súťažiach
 •  funkčnú diagnostiku

Náhrady

V prípade dlhodobého výpadku z tréningového procesu je možné zaplatený príspevok na športovú činnosť preniesť. Prenos je možný preniesť pomerným znížením do 3. trimestra, resp. do 1. trimestra ďalšieho školského roka.

Dlhodobá neprítomnosť je vážnejšie ochorenie, ktoré trvá 2 a viac týždňov (liečenie ATB, zlomeniny, vážnejší úrazy, kiahne, osýpky a pod.)  Po ukončení vážnejšej choroby prosíme odfotiť  stranu zo slovníčka a poslať mailom.

Do predmetu mailu uveďte „choroba“. Nemusíte ospravedlňovať dieťa pri každej neprítomnosti, len pošlite hore uvedeným spôsobom potvrdenie.

Akceptované budú len takto doručené ospravedlnenia.

V odôvodnených prípadoch je možné po dohode pomernú čiastku príspevku na športovú činnosť aj vrátiť.

V prípade rušenia tréningov z našej strany a nedodržaní garantovaného počtu tréningov za sezónu bude pomerná čiastka príspevku na športovú činnosť vrátená na konci sezóny.