O nás

dav

Vznik

V máji 2018 vznikla myšlienka vzniku nášho športového klubu, ktorého aktivity sa budú približovať čo najviac k prirodzeným potrebám detí.  Chceli sme deťom priniesť spontánnu pohybovú aktivitu, ktorá nie je orientovaná iba na jeden konkrétny šport. Sme radi, že sa k nám deti tešia a po tréningu odchádzajú ešte viac nadšené.

Náš prístup k deťom

Deti u nás športujú pre nich v čo najprirodzenejších podmienkach, pre radosť z pohybu, tak aby sa športovanie stalo súčasťou ich životného štýlu.  U nás je dôležitá rôznorodosť pohybových aktivít spolu so správne nastavenou metodikou. Na deti  nie sú kladené neprimerané nároky v tréningovom procese. Prioritne vytvárame  podmienky pre ich rozvoj,  primerané ich veku a pohybovým schopnostiam. Pozitívna atmosféra a malý vekový rozdiel nespôsobuje konflikty, ponižovanie pre výkonnostný, mentálny, či nebodaj sociálny rozdiel.

dav

Náš prístup k deťom

Deti u nás športujú pre nich v čo najprirodzenejších podmienkach, pre radosť z pohybu, tak aby sa športovanie stalo súčasťou ich životného štýlu.  U nás je dôležitá rôznorodosť pohybových aktivít spolu so správne nastavenou metodikou. Na deti  nie sú kladené neprimerané nároky v tréningovom procese. Prioritne vytvárame  podmienky pre ich rozvoj,  primerané ich veku a pohybovým schopnostiam. Pozitívna atmosféra a malý vekový rozdiel nespôsobuje konflikty, ponižovanie pre výkonnostný, mentálny, či nebodaj sociálny rozdiel.

dav
dusan

Náš príbeh

Na začiatku nášho príbehu boli udalosti a ľudia, spomienky, zážitky a skúsenosti, pozitívne aj negatívne, samozrejme týkajúce sa športovania. Náhode pomohli známi, tak aby sme sa mohli stretnúť my tréneri, ktorí spoločne vedieme náš športový klub. Všetci sme sa aktívne dlhodobo venovali športu, niektorí aj profesionálne na reprezentačnej úrovni. Naše odborné skúsenosti ale i to čo nás najviac napĺňalo, tešilo a dodnes na to spomíname chceme odovzdávať ďalej.

Náš príbeh

Na začiatku nášho príbehu boli udalosti a ľudia, spomienky, zážitky a skúsenosti, pozitívne aj negatívne, samozrejme týkajúce sa športovania. Náhode pomohli známi, tak aby sme sa mohli stretnúť my tréneri, ktorí spoločne vedieme náš športový klub. Všetci sme sa aktívne dlhodobo venovali športu, niektorí  aj profesionálne na reprezentačnej úrovni. Naše odborné skúsenosti ale i to čo nás najviac napĺňalo, tešilo a dodnes na to spomíname chceme odovzdávať ďalej.

dusan