Sme vďační podpore

Venujte deťom 2%

Poukázaním 2% Vašej dane nám pomôžete neustále zvyšovať kvalitu tréningového procesu, pripravovať zaujímavý program a skvelé zážitky. Bez ohľadu, či ste fyzická osoba alebo podnikateľ, každá suma nám pomôže.

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15. februára.
Najneskôr do 30. apríla doručte formulár daňovému úradu v mieste Vášho bydliska

Ak si robíte daňové priznanie sami, tak na strane č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B ) vypočítajte 2% Vašej zaplatenej dane a vyplňte naše údaje.

Partnerská podpora

Vaše meno môže byť  v povedomí verejnosti vnímané pozitívne. Staňte sa našim partnerom a vďaka športu prezentujte svoju značku a deklarujte svoj postoj k rozvoju a zodpovednosti novej vyrastajúcej generácie.

Dakujeme našim hlavným podporovateľom

Privítame členov do nášho tímu

Ak Vás oslovili myšlienky  a činnosť nášho športového klubu a chcete byť súčasťou tímu trénerov a spolupracovníkov budeme radi ak sa nám ozvete.