Cenník a podmieky

Základné informácie

Športová činnosť v našom klube prebieha formou celoročného tréningového procesu. Náš kalendár sa prekrýva so školským kalendárom a tréningy prebiehajú od septembra až do júna. Plán tréningov je nastavený na frekvenciu 2 x v týždni, tak aby sme dieťa mohli systematicky rozvíjať.

Pre staršie deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú atletických súťaží je tréningový proces rozšírený na viac dní v týždni bez ohľadu na prázdniny.

Do telocviční je umožnený  vstup iba deťom bez sprievodu rodiča.

 

Príspevky

Základný príspevok za sezónu 2022/2023

Základný príspevok: 100,- EUR za trimester (Šamorín)

Základný príspevok: 90,- EUR za trimester (Tomášov)

Rozšírený príspevok: 120,- EUR za trimester (skupina „Atletika“).

* 100% zľava pre 3. súrodenca

 

Úhrady príspevku

I.  trimester 15.09.2022   (2.september - 18.december)
II. trimester 15.01.2023   (7.január - 30.marec)
III. trimester 15.04.2023   (1.apríl - 30.jún)

Názov banky: Fio banka
IBAN: SK8283300000002601522030
Správa pre príjemcu: Meno Priezvisko (dieťaťa)

Základný príspevok  zahŕňa:

 • tréning 2 x týždenne v trvaní 60 min s kvalifikovaným trénerom
 • najmenej 72 tréningov za rok
 • testovanie fyzických schopností
 • prácu trénerov
 • prenájom atletického areálu XBS
 • prenájom telocvične
 • tréningové pomôcky
 • zľavu na klubovom oblečení
 • ročné členské v SAZ
 • rozšírenie o 3. tréning pre deti, ktoré sa zúčastňujú atletických súťaží

Rozšírený príspevok navyše zahŕňa:

 • tréning viackrát do týždňa podľa sezóny
 • najmenej 100 tréningov za rok
 • individuálny prístup
 •  zabezpečenie špeciálneho vybavenia na tréningy
 •  štartovné pri účasti na atletických pretekoch
 •  klubové oblečenie pri účasti na súťažiach
 •  špeciálnu bežeckú obuv
 •  prenájom atletickej/plaveckej dráhy v XBS
 •  športovú lekársku prehliadku
 •  funkčnú diagnostiku

Náhrady

Vzhľadom na vek detí nám je jasné, že deti bývajú choré. V prípade dlhodobého výpadku z tréningového procesu je možné zaplatený príspevok preniesť. Prenos je možný preniesť pomerným znížením do 3. trimestra, resp. do 1. trimestra ďalšieho školského roka.

Dlhodobá neprítomnosť je vážnejšie ochorenie, ktoré trvá 2 a viac týždňov (liečenie ATB, zlomeniny, vážnejší úrazy, kiahne, osýpky a pod.)  Po ukončení vážnejšej choroby prosíme odfotiť  stranu zo slovníčka a poslať mailom. Do predmetu mailu uveďte „choroba“. Nemusíte ospravedlňovať dieťa pri každej neprítomnosti, len pošlite hore uvedeným spôsobom potvrdenie. Akceptované budú len takto doručené ospravedlnenia.

V odôvodnených prípadoch je možné po dohode pomernú čiastku aj vrátiť.

V prípade rušenia tréningov z našej strany, budú pomerné čiastky vrátené.